Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

Equip

Silvia González de Agüero Castañer

Socia Fundadora Lex ID Advocats
  • LLicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona any 1999

  • Màster en Prevenció de Seguretat i Salut en el Treball per l’Institut Químic de Sarrià (IQS) any 2001

  • Especialitzada en Dret Civil, Insolvències, Dret Concursal, Accidents de Treball


Tornar