Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

Equip

Alejandro Izquierdo Busteros

Advocat Lex Id
  • Llicienciat en Dret

  • MBA per la Universitat Pompeu Fabra

  • Màster en Dret Concursal per l'Icab

  • Especialista en Dret Bancari i Immobiliària


Tornar