Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

Equip

Javier Massana Gaspà

Soci Fundador de Lex ID Advocats
  • Director del departament de Dret Penal

  • Llicenciat en Dret

  • Membre del Col·legi de Advocats Penal Internacional de la Haya(Barreau Penal International Criminal Bar)

  • Màster en Dret Penal per l'Icab

  • Màster en Dret Immobiliari por l'Icab

  • Administrador Concursal


Tornar