Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

Accidents  • Presentació de denúncies
  • Obtenció de atestats
  • Assistències visites Metges Forenses
  • Negociació amb les Companyies d'Assegurances
  • Negociació amb el Consorci de Compensació d'Assegurances
  • Valoració econòmica de lesions
  • Metges especialitzats
  • Celebració de Judicis