Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

ESTRANGERIA


  • Sol·licituds de residència i treball
  • Sol·licitud de cites prèvies a través del Col·legi d'Advocats
  • Renovacions
  • Modificacions de la condició actual
  • Reagrupacions familiars
  • Obtenció de la nacionalitat espanyola
  • Toda mena de recursos