Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

DRET PENAL


 • Homicidi i les seves formes. Avortament. Lesions
 • La llibertat: detencions il·legals i segrestaments, amenaces, coaccions, tortures
 • Llibertat sexual: agresions, abusos, encalçament, provocació, prostitució
 • Omissió del deure de socors
 • Intimitat, dret a la pròpia imatge, inviolabilitat del domicili: descobriment i revelació de secrets, violació de domicili, domicili de les persones jurídiques i establiments oberts al públic
 • Contra l'honor: calúmnies, injúries
 • Relacions familiars: matrimonis il·legals, suposició de part i de l'alteració de la paternitat, estat o condició del menor, drets i deures familiars, custòdia, abandonament de família, menors o incapacitats
 • Patrimoni i l'ordre socioeconòmic: furts, robatoris, extorsió, usurpació, defraudacions: estafes, apropiació indeguda, defraudació del fluid elèctric i similars, insolvències punibles, alteració del preu en concursos i subhastes públiques, danys, propietat intel·lectual i industrial, mercat i els consumidors, substracció de cosa pròpia a la seva utilitat social o cultural, delictes societaris (mercantil)
 • Hisenda Pública i contra Seguretat Social: ajudes i subvencions públiques
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Relatius a l'ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Salut pública
 • Delictes contra la seguretat col·lectiva: salut pública, incendis, seguretat del trànsit
 • Falsedats: Moneda i efectes timbrats, falsedats documentals: públics, privats, usurpació de l'estat civil, usurpació de funcions públiques i intrusisme
 • Administracions públiques: prevaricació dels funcionaris públics, abandonament de destí i de la omissió del deure de perseguir delictes, desobediència i denegació de l'auxili, infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets, suborn, tràfic de influències, malversació, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i dels abusos en l'exercici de les seves funcions
 • Administració de Justícia: prevaricació, omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure la seva persecució, encobriment, realització arbitrària del propi dret, acusació i denúncies falses i de la simulació de delictes, fals testimoni, obstrucció a la justícia i la deslleialtat professional, trencament de condemna
 • Presentació de denúncies
 • Obtenció de atestats
 • Assistències visites Metges Forenses
 • Negociació amb les Companyies d'Assegurances
 • Negociació amb el Consorci de Compensació d'Assegurances
 • Valoració econòmica de lesions
 • Metges especialitzats
 • Celebració de Judicis