Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

Dret Civil


DRET DE FAMÍLIA

 • Separacions, divorcis i nul·litats civils i canòniques
 • Liquidació del Règim matrimonial
 • Mediació familiar
 • Parelles de fet
 • Filiació i paternitat
 • Adopcions, acolliment i incapacitats
 • Conveni regulador
 • HERÈNCIES I SUCCESSIONS

 • La successió per causa de mort
 • Successions testamentàries
 • La successió forçosa: la legítima
 • La successió quan no existeix testament
 • Classes de Testaments
 • Adjudicació de la herència
 • Repartició de la herència
 • Fiscalitat de la herència
 • Inscripció de finques en el Registre de la Propietat
 • INMOBILIÀRIA

 • Administració de finques
 • Compra-venda de pisos, edificis, naus i solars
 • Lloguers, contractes i revisió de rendes
 • Valoració de finques