Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

PRODUCTES DESTACATS


PARTICIPACIONS PREFERENTS / DEUDA SUBORDINADANEGLIGÈNCIA MÈDICA

EXECUCIONS HIPOTECÀRIESCLAUSULA SÒL