Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

DRET LABORAL I SOCIAL


 • Accidents laborals
 • Contractes i les seves modalitats: Generals i d'Alta direcció, especials
 • Empresaris individuals: Autònoms
 • Representants de comerç
 • Acomiadaments i demandes laborals
 • Revisions de nòmines i liquidacions (TC-1 i TC-2)
 • Reclamacions de quantitat
 • Pensions de jubilació, invalidesa, etc.
 • Sol·licitud d'aplaçaments
 • Dret de la Seguretat Social
 • Conciliacions i demandes laborals