Tel.: 93 242 62 52
E-mail: info@lexidadvocats.com

DRET BANCARI


  • Especialització en contractes bancaris
  • Agents bancaris de diverses entitats
  • Obtenim les millors condicions en tot tipus d'operacions